Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS / VILLKOR

English

ENGLISH

Rules in the accommodation

 • All guests are required to show valid ID and/or PASSPORT.
 • Smoking is strictly forbidden.
 • No loud music / noise after 22:00 (pm).
 • Only booked & confirmed guests allowed in the accommodation.
 • Leave the accommodation in a 'clean' state.
 • No live candles, incenses or pets allowed.

Cancellation policy

Cancel the latest at 18:00 the day before arrival.

 

Refund

Follow the Cancellation policy to get a full refund, otherwise we keep the cost for the 1st night.

 

Long term stay (more than 14 nights)

For long term reservation the booking- and cancellation policy might differ slightly. Contact us for info.

 

Discount code (Promotion code)

When using a Promotion code for discount there is no refund for cancellations, changes or No shows.

 

The Fine Print

We have the right to cancel bookings with incorrect personal information. Guests who do not follow our accommodation rules can be forced to pay a penalty fee and/or become evicted without refund. Any illegal activities are reported to the police ande the guest is evicted without refund.

Svenska

SVENSKA (Swedish)

Regler på boendet

 • Alla gäster skall kunna uppvisa giltigt ID och/eller PASS.
 • Rökning är förbjudet.
 • Ingen hög musik / störande ljud efter kl. 22:00.
 • Endast bokade & bekräftade gäster får vistas på boendet.
 • Ej tillåtet med levande ljus / rökelse eller husdjur.
 • Boendet skall lämnas i ett 'städat skick'.

Avbokning

Ska ske senast kl 18:00 dagen före ankomst.

 

Återbetalning

Avboka senast kl 18:00 dagen före ankomst för full återbetalning, annars behåller vi kostnaden för 1:a dygnet.

 

Långtidsbokning (vistelse längre än 14 dygn)

För bokningar som är längre än 14 dygn kan boknings- och avbokningsreglerna skilja sig något. Kontakta oss om du har frågor.

 

Rabatterbjudanden med kod

Om du har använt en rabattkod erbjuds ingen återbetalning vid ändring, avbokning eller utebliven ankomst.

 

Övrigt

Vi erhåller oss rätt att neka bokningar med felaktiga personuppgifter. Gäster som bryter mot våra regler kan åläggas staffavgift och/eller avhysas utan återbetalning. Illegala aktiviteter anmäls till polisen och gästen avhyses utan återbetalning.

 

Cityroom & Apartments i Malmö KB

Org-Nr: 969683-2477

 

Check-In: 15:00 - 18:00

Check-Out: före/before 11:00

...

info@cityroom.se

 

Vi följer förordningarna i GDPR.

We follow the policies of GDPR.

Copyright @ All Rights Reserved