Villkor
Svenska

BOKNINGSVILLKOR - Svenska (Swedish)

Regler på boendet

 • Alla gäster skall kunna uppvisa giltigt ID och/eller PASS.
 • Rökning är helt förbjudet (även i trapphus).
 • Ingen hög musik / störande ljud efter kl. 22:00.
 • Endast bokade & bekräftade gäster får vistas på boendet.
 • Inga levande ljus / rökelse.
 • Boendet skall lämnas i ett 'städat skick'. Info på boendet.
 • Illegala aktiviteter anmäls till polisen och gästen avhyses utan återbetalning.

Avbokning

Ska ske senast kl 18:00 dagen före ankomst.

 

Återbetalning

Avboka senast kl 18:00 dagen före ankomst för full återbetalning. Om du ej avbokar i tid eller ej dyker upp, behåller vi kostnaden för första dygnet.

 

Långtidsbokning (vistelse längre än 14 dygn)

För bokningar som innefattar mer än 14 bokade dygn kan boknings- och avbokningsreglerna skilja sig något. Kontakta oss om du har frågor.

 

Rabatterbjudanden med kod

Om du har använt en rabattkod (s.k. bokningskod; t.ex. Discount2017) erbjuds ingen återbetalning vid ändring, avbokning eller utebliven ankomst.

 

Övrigt

Cityroom & Apartments erhåller rätt att neka bokningar med t.ex. falska / felaktiga bokningsuppgifter etc. Gäster som bryter mot våra regler (röker inomhus, orsakar skada på boendet, stör etc.) kan åläggas staffavgift och/eller bli avhysta från boendet utan rätt till återbetalning.

English

TERMS & CONDITIONS - English

Rules in the accommodation

 • All guests are required to show valid ID and/or PASSPORT.
 • Smoking is strictly forbidden (also stair cases).
 • No loud music after 22:00 (10 pm).
 • Only booked & confirmed guests allowed in the accommodation.
 • Leave the accommodation in a 'clean' state. Info availble.
 • No live candles or incenses.
 • Illegal activities are reported to the police and the guest is evicted without refund.

Cancellation policy

Cancel the latest at 18:00 the day before arrival.

 

Refund

Follow the Cancellation policy to get a full refund. If you do not cancel in time or do not show up, we keep the cost for the first night.

 

Long term reservation (more than 14 nights)

For bookings longer than 14 nights the booking- and cancellation policy might differ slightly. Contact us for more info.

 

Promotion code (discount)

OIf you have booked using a Promotion code for discount (example: Discount2017) the is no refund for cancellations, changes or No shows.

 

The Fine Print

Cityroom & Apartments retain the right to cancel bookings with false / incorrect booking information etc. Guests who do not follow our accommodation rules (smoke indoors, cause damage, cause disturbance etc.) can be forced to pay a penalty fee and/or become evicted without refund.

Cityroom & Apartments i Malmö KB

Org nr: 969683-2477

Kontakt / Contact:

info@cityroom.se

 

Kontakt via e-mail. Ingen reception.

Contact via e-mail. No reception.

Check-In: 15:00 - 19:00

Check-out: 11:00 (AM)

 

Sen Incheckning möjlig. Meddela oss innan.

Late Check-In possible. Inform us before.