LOG-IN
Svenska

Svenska (Swedish)

Logga in:

1. Fyll i ditt 5-siffriga bokningsnummer

Bokat via Booking.com? Begär bokningsnummret från oss.

2. Fyll i ditt efternamn (bokarens)

3. Tryck "Sök"

 

Betala med kredit- / debetkort

Kräver ej PayPal-konto

1. Logga-In och välj summa att betala (länk)

PayPals-betalningsfönster öppnas

2. Välj "Betala med kort"

PayPal betalning exempelbild

3. Fyll i dina uppgifter

4. Välj "Betala nu"

PayPal payment example picture

PayPal föreslår skapandet av ett PayPal-konto

5. Välj "Inte nu" (i botten av sidan).

PayPal betalning exempelbild

Tack för din betalning!

Automatiskt kvitto sänds per e-mail.

Avboka:

1. Logga in

2. Välj "Avboka denna bokning"

3. Tryck på "stäng fönster"

Automatisk avboknings-bekräftelse per e-mail.

 

Behöver du hjälp?

English

English

Log In:

1. Fill in your 5-digit booking reference nr

Booking.com guest? Request the Ref. No. from us.

2. Fill in your last name (bookers last name)

3. Press "Search"

 

Pay by Card (Credit / Debit Card)

No PayPal-account required

1. Log In and choose payment amount

PayPal's payment window opens up

2. Choose "Pay with a Card"

PayPal payment example picture

3. Fill in your details

PayPal payment example picture

4. Choose "Pay Now"

PayPal payment example picture

PayPal suggests you create a PayPal-account.

 

4. Click on "Not Now" at bottom of page

PayPal payment example picture

Thank you for the payment!

Automatic receipt i sent by e-mail.

Cancel the booking:

1. Log in

2. Choose "Cancel this reservation"

3. Press on "Close window"

The cancellation is confirmed automatically by e-mail.

 

Need help?

Cityroom & Apartments i Malmö KB

Org nr: 969683-2477

Kontakt / Contact:

info@cityroom.se

 

Kontakt via e-mail. Ingen reception.

Contact via e-mail. No reception.

Check-In: 15:00 - 19:00

Check-out: 11:00 (AM)

 

Sen Incheckning möjlig. Meddela oss innan.

Late Check-In possible. Inform us before.