Våra bokningsvillkor

Bokningsvillkor / Terms & Conditions

Svenska

SVENSKA (Swedish)

Regler på boendet

 • Alla gäster skall kunna uppvisa giltigt ID och/eller PASS.
 • Rökning är förbjudet.
 • Ingen hög musik / störande ljud efter kl. 22:00.
 • Endast bokade & bekräftade gäster får vistas på boendet.
 • Ej tillåtet med levande ljus / rökelse.
 • Hundar är välkomna i vissa enheter (kolla med oss)
 • Boendet skall lämnas i ett 'städat skick'.

BETALNING

Hela boendet skall vara betalt senast kl 18:00 2 dagar före din ankomstdag, annars avbokas den. Använd vår Log-In funktion för att betala.


AVBOKNING & ÅTERBETALNING

Gratis avbokning (full återbet.) fram till 2 dagar före din ankomstdag. Vid senare avbokning behåller vi kostnaden för 1:a dygnet. Använd vår Log-In funktion för att avboka.


Långtidsboende (längre än 14 dygn)

Om du bormer än 14 dygn kan bokningsreglerna skilja sig något. Kontakta oss för info.


Rabattkod

Om du använder en rabattkod (SUMMER2019) erbjuds ingen återbetalning vid ändring, avbokning eller utebliven ankomst.


Övrigt

Vi erhåller oss rätt att neka bokningar med felaktiga personuppgifter. Gäster som bryter mot våra regler kan åläggas staffavgift och/eller avhysas utan återbetalning. Illegala aktiviteter anmäls till polisen och gästen avhyses utan återbetalning.

English

ENGLISH

Rules in the accommodation

 • All guests are required to show valid ID and/or PASSPORT.
 • Smoking is strictly forbidden.
 • No loud music / noise after 22:00 (10 pm).
 • Only booked guests allowed in the accommodation.
 • Leave the accommodation in a 'clean' state.
 • Dogs are welcome in some units (check with us)
 • No live candles or incenses.

PAYMENT

Full payment is required the latest 18:00 2 days before your arrival day, otherwise the booking will be cancelled. Use our Log-In to pay your booking.

CANCELLATION & REFUND

Free cancellation & full refund up until 2 days before your arrival day. Later cancellation means we keep the cost of 1 night.  Use our Log-In to cancel your booking.


Long term reservation (more than 14 nights)

For long term reservation the booking- and cancellation policy might differ slightly. Contact us for info.


Discount code (Promotion code)

When using a discount code (SUMMER2019) there is no refund for cancellations, changes or No shows.


The Fine Print

We have the right to cancel bookings with incorrect personal information. Guests who do not follow our rules can be forced to pay a penalty fee and/or become evicted without refund. Illegal activities are reported to the police and the guest is evicted without refund.


Cityroom & Apartments Malmö AB

Org-Nr: 559065-7382


Check-In: från/from 16:00

Check-Out: före/before 11:00

info@cityroom.se


Vi följer förordningarna i GDPR.

We follow the policies of GDPR.

SiteLock

Copyright @ All Rights Reserved